De inwerkingtreding per 1 juli 2016 van de nieuwe Europese verordening bouwproducten (CPR) heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Ook bestekschrijvers, architecten en installateurs zijn verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste product met de bijbehorende brandklasse voor de situatie. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen introduceert Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels.

CE-markering en prestatieverklaring

De essentie van CPR is de verplichting om bouwproducten ven een CE-markering te voorzien, gekoppeld aan een zogenaamde ‘Declarotion of Performance’ (DOP). Met deze predatieverklaring worden eindgebruikers geïnformeerd over de prestaties van het product in de beoogde toepassing. Op basis van de informatie kunnen bestekschrijvers, architecten en installateurs producten onderling vergelijken om tot een juiste keuze te komen.

Nieuwe vormen voor brandgedrag

Ook kabels vallen onder VPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. De nieuwe Europese norm EN50575-2014 geeft eisen voor het brandgedrag van kabels. Het betref hier elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel), voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

Nederlandse norm NEN 8012

In Nederland zijn de nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012, Die de ‘Nederlandse Technische afspraak NTA 8012’ vervangt. NEN 8012 geeft een methodiek. Voor een keuze van het kabeltype in de instantie, ter beperking van het gevaar van brandvoortplantring en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand. De ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving is 1 juli 2016. Er is een overgangsperiode van één jaar vastgesteld, vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe vet- en regelgeving verplicht.

Nieuwe generatie brandveilige kabels

Om aan de nieuwe regelgeving te woldoen zal NExans een nieuwe generatie brandveilige kabels introduceren, geheel in overeenstemming met de nieuwe wet- en regelgeving. De introductie van deze uitgebreide range CE-gemarkeerde kabels en bijbehorende prestatie verklaring, val geleidelijk plaatsvinden. Ook zal Nexans bestekschrijvers, architecten, installateurs en groothandels gedurende de overgangsperiode helpen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.